El projecte Consell Comarcal UPE neix de la necessitat d’acompanyar a persones que, durant el confinament, havien estat ateses al Centre d’Emergència que es va crear per acollir a aquelles que no tenien llar, a fi de reemprendre el seu procés de recuperació i inclusió comunitària quan va acabar l’aïllament domiciliari.

El Consell Comarcal va considerar l’equip de la Unitat de Prevenció de l’Exclusió (UPE) de Maresme Continuum idoni per dur a terme aquesta tasca gràcies a la seva manera de treballar i d’entendre l’acompanyament a persones: realitzant una atenció transversal.  Així, un total de 7 usuaris/es han estat atesos/as per l’Anna, professional de la Comunitat Terapèutica del Maresme molt propera a la UPE.

El públic objectiu de la UPE són persones joves ( de 16 a 30 anys), empadronades a la comarca del Maresme i amb una problemàtica de salut mental però, tot i així, les característiques de la tasca que realitzen les professionals de l’equip i la seva manera de treballar les van fer ideals per tirar endavant aquest programa. El projecte Consell Comarcal UPE requeria del mateix tipus d’atenció però amb un perfil més ampli de persones usuàries.

 

L’atenció intersectorial de la UPE, clau per atendre a aquest col·lectiu

La Unitat de Prevenció a l’Exclusió (UPE) atén a les persones usuàries basant-se en una visió holística de la persona, entenent-la com a un tot. Així, realitza un acompanyament integral, no des d’una vessant únicament sanitària, sinó tenint en compte també aspectes socials, culturals, emocionals,etc. Treballa a partir d’itineraris individualitzats incidint en dimensions com les relacions interpersonals, el desenvolupament personal, el benestar físic i emocional i l’autodeterminació. Així, la seva atenció és intersectorial.

 

La creació de la demanda i la cerca de recursos adients: valor diferencials de la UPE

A l’atenció que realitza la Unitat de Prevenció a l’Exclusió (UPE) sovint hi ha una tasca prèvia vital per definir el recorregut que seguirà cada persona: la creació de la demanda. Molts/es usuaris/es no saben exactament què els hi passa ni tampoc reconeixen l’origen dels seus malestars. Les professionals de la UPE els ajuden a entendre-ho i  a definir les necessitats que han de cobrir. Així mateix, els hi ofereixen  eines per a fer-ho, acompanyant-les en tot el seu procés de recuperació. Aquestes es materialitzaran en recursos als que assistir, activitats a realitzar, etc. tenint en compte les necessitats particulars de la persona i el fons d’aquestes.

Si bé és cert que tenim un gran engranatge de recursos al territori per ajudar als col·lectius en risc d’exclusió, sovint estan orientats a fins molt concrets, com poden ser l’atenció psicològica o la inserció laboral. Moltes persones usuàries passen d’un recurs a un altre sense resoldre el fons del problema. La UPE, precisament, cerca aconseguir que cada persona segueixi un recorregut fet a mida que l’ ajudi en totes les vessants de la seva vida per assolir la màxima recuperació i autonomia.  Tal i com explica Helena Guallar, coordinadora de la UPE: “La UPE és com un campament base. Hi ha molts recursos però el què cerquem és allò concret”. I afegeix que molta gent no encaixa al 100% a un d’ells i passa d’un a l’altre sense resoldre la problemàtica que hi ha darrere.

En definitiva, el projecte Consell Comarcal UPE ha seguit la línia de treball i metodologia definitòries de la UPE, basades en la transversalitat, la intersectorialitat i en entendre la persona com a un tot, aplicant-ho a un col·lectiu més ampli. Aquesta experiència ha fet palès que es poden atendre a col·lectius amb particularitats i necessitats variades amb aquestes màximes, tenint com a resultat la millora de la seva qualitat de vida en diverses vessants.