REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL

Programes adreçats a millorar l’autonomia psicològica i social de l’usuari/a, tant en l’habitatge, com en la vinculació en activitats del propi municipi.

Serveis de Rehabilitació Comunitària.

Llars amb suport.

Programa de Suport a l’Autonomia de la pròpia Llar.

Llar Residència.

PREPARACIÓ LABORAL

Actuacions encaminades a la formació, a l’entrenament laboral, a l’adquisició hàbits laborals i habilitats socials, al disseny i implementació d’itineraris d’inserció.

Formació.

Orientació.

INTERMEDIACIÓ LABORAL

Programa d’inserció laboral, principalment en l’empresa ordinària, adreçat a les persones en risc d’exclusió social, amb discapacitat o sense.

Treball amb suport tant amb la persona treballadora com amb l’empresa. Aquesta metodologia de treball pretén facilitar l’adaptació de la persona treballadora al lloc de treball. Per poder-ho aconseguir cal identificar els factors de risc i fer les accions que calgui per tal de prevenir-los.

Centre Especial de Treball.

Empresa Ordinària.

ATENCIÓ TERAPÈUTICA TERAPÈUTICA

Recursos orientats a cobrir diferents necessitats assistencials en salut mental a nivell de territori.

CSMA Maresme nord

CSMA Maresme sud

CSMIJ Maresme nord

UAD

Hospital de dia

Clínica Arenys de Munt

PROMOCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SALUT

Programes encaminats a intervenir no només sobre la salut mental individual sinó tenint en compte la població i les característiques pròpies del territori.

Programa carretera

Salut mental comunitària

FORMACIÓ TERAPÈUTICATERAPÈUTICA